Hierdie projek help lidmate van Helderberg Gemeente wat in finansiële nood verkeer om so vinnig moontlik weer selfstandig en produktief in die samelewing te kan funksioneer en ook weer hul finansies en gawes terug te ploeg in die gemeente. Gewoonlik is dit lidmate wat hul werk verloor het of as gevolg van onvoorsiene omstandighede sonder inkomste is, en later sonder verblyf en kos is, wat om hulp kom aanklop.

Die projek is reeds 19 jaar betrokke en die span kan van baie suksesverhale getuig, soos bv. lidmate wat gehelp is en weer hul finansies en gawes aanwend in die gemeente.

Ons is ‘n groep van 11 vrywilligers wat die projek hanteer en ook gebruik maak van professionele vrywilligers bv. medici, sielkundiges, prokureurs en organisasies o.a. ACVV.

Die projek bestaan uit twee afdelings:
- Finansies: Finansiële voogde wat help met die beplanning en bestuur van lidmate in nood se finansies.
- Maatskaplik: Ondersteuning op ’n daaglikse basis.>>

Lidmate wat hulp ontvang, kan ongelukkig nie op die lewenstandaard waaraan hulle gewoond was, gehou word nie. Dit gaan slegs om oorlewing. Die beleid maak slegs voorsiening vir R4 500.00 pm huishuur en ’n weeklikse kospakkie.

Ons is volkome afhanklik van lidmate se vrywillige bydraes.

Almal op die projek werk gratis en gebruik hul persoonlike hulpmiddels. Die voortbestaan van die projek is afhanklik van jou onbaatsugtige bydrae.
Baie dankie
Navrae: Hennie Smit 

Die Versorgingsfonds word gedring deur dit wat die Skrif ons leer.
Matt 25:34-40: Dan sal die Koning vir die aan sy regterkant sê : “Kom julle wat deur My Vader geseën is ! .....” Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet, Ek was dors, en julle het my iets gegee om te drink; ek was ‘n vreemdeling, en julle het my gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir my klere gegee; siek en julle het My verpleeg.....Vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen......”

Natuurlik vra die Here nie altyd van ‘n mens om alles weg te gee nie. Jy kan ook God se geldelike seën aan jou geniet! Maar dat jy verantwoordelik moet gee, dit is ‘n opdrag van Christus self! (lees 1 Joh.3:16, 17)

Die Versorgimgsfonds gee jou die geleentheid om op ‘n beskeie wyse, te reageer op God se oproep om die wat in nood verkeer te help.

Top