Eerskomende Woensdag het elke landsburger met stemreg die geleentheid om sy/haar kruisie te trek - my Xsê uit te oefen. 37% van alle geregistreerde kiesers was op 30 April nog nie uitgesorteer rakende die plasing van hulle Xsê kruisies nie. Baie mense is ook van mening dat hulle gaan stem om ‘n “teen”-stem uit te bring.

Psalm 90 roep ons op om ‘n “vir”-stem uit te bring. Ons is kinders van die opgestane lewende Here; ons is deel van God se koninkryk; God is ons skuilplek van geslag tot geslag, ongeag wie aan bewind is. Die Message-vertaling is aangrypend mooi gestel: “God, it seems you’ve been our home forever; long before the mountains were born. Long before you brought earth itself to birth, from ‘once upon a time’ to ‘kingdom come’—you are God”.

Ons Xsê is veel meer as om vir ’n bepaalde politieke party te stem, ons neem ook daarmee verantwoordelikheid om ons roeping in hierdie land uit te leef as kind van die Here, as iemand wat leef vanuit die wete dat Xhristus die opgestane lewende Here is. Dit is God se wil dat elkeen van ons wat sy Naam bely, op sy gewyde pad sal wees, juis nou terwyl alle paaie na die stembus lei. Dit is nodig dat God se mense by elke stemlokaal in elke kiesafdeling in elke provinsie in die land met die wil van God in hulle hart en denke sal aankom. Bedoelende: sy wil vir die mense van daardie streek en kiesafdeling. Dat elkeen wat gaan stem, weer die totale wysheid van die Ons Vader-gebed deur sy Gees sal insien en alles in hulleself aan Hom sal oorgee.

Ek gaan Woensdag ‘n “vir”-stem uitbring. Ek stem om in hierdie land te leef as dissipel van die opgestane lewende Here.

Top