Die Here het opgestaan! Het jy al? Dit is ons oorhoofse tema vir die volgende paar Sondae. Die heel beste bewys dat Christus die opgestane lewende Here is, is wanneer kinders van die Here ’n opstandingslewe lewe. Ons wil graag ‘n opstandingslewe, maar op daardie pad is daar soveel hindernisse. Een van die hindernisse is: Teleurstellings. Soms is dit mense, baiekeer mense wat naby aan jou is, wat jou teleurstel; soms is dit jyself wat jou diep teleurstel; soms is dit God wat jou teleurstel – jy het so hard gebid en geglo – toe gebeur dit net nie.

Jona se verhaal is ’n treffende verhaal oor teleurstellings.

Teleurstellings is nie die werklike lewe nie; dit is net ’n hindernis in die op pad met God, mekaar en die wêreld. Teleurstelling is ’n geleentheid vir koersaanpassing – ’n aanpassing wat jou weer die regte perspektief op die lewe kan gee. Dit is nie werklik die lewe wat jou teleurstel nie, maar jou voorstelling van wat die lewe behoort te wees. Dit is nie die lewe wat “verkeerd” is nie, dalk jou verwagting daarvan. Ons verwagtinge van onsself, van ander, selfs van God kan totaal verkeerd wees en lei tot voortdurende teleurstellings.

Kinders van die Here, asook die Christendom, het al dikwels gesterf en weer opgestaan. Christene glo immers in ’n God wat die pad uit die graf ken.

Top