Ons is op pad met God, met mekaar en met die wêreld. Die kerkraad is besig met ‘n proses om dit hande en voete te gee en deel van ons bedieningspraktyk te maak.

Om dié rede het ons ‘n paar gespreksgeleenthede gereël (Jy is welkom om te kom deelneem aan die gesprekke):
- Op pad met God – Dinsdag, 23 April om 18:30
- Op pad met mekaar – Maandag, 6 Mei om 19:00
- Op pad met die wêreld – Dinsdag, 7 Mei om 19:00
- Bestuur en leierskap – Donderdag, 9 Mei om 19:00

Top