Vrydagaand, 3 Maart het die gemeente heerlik saam gekuier ten spyte van dreigende reënwolke. Die vure het van vroeg af al gebrand vir die wat ‘n vleisie op die kole wou gooi. Hannes Theron het ook verskeie lekker potte aan die prut gehad, vir die wat net sommer wou saamkuier.

Die beesstert pot was soos gewoonlik ‘n groot wenner, asook die pap en sous. André Westraat en sy groep het ongeveer 150 roosterkoeke gebraai en gesorg dat niemand met leë hande huis toe gaan nie. So ‘n geleentheid vra dus dat ‘n hele klomp mense betrokke is en agter die skerms werk, vanaf Sonja en Anja wat almal vriendelik ontvang het, almal wat bakke poeding aangedra het, die groente wat van vroeg af al voorberei is tot die werkers wat die volgende dag moes kom opruim.

Dis so lekker om ‘n geleentheid te reël waar die gemeente kan saamkuier en mekaar beter leer ken. As jy deel van die span wil raak, kontak gerus vir Corneille by die kerkkantoor, dan maak ons die volgende kuiergeleentheid nog ‘n groter sukses. En as jy hierdie kuier vir een of ander rede misgeloop het, moenie die volgende gemeentekuier mis nie. Hou die Helderstem dop en sit dit betyds op jou kalender.

Kliek hier vir die foto's of gaan kyk op ons Facebookblad.

Op Maandagaand 13 Maart 2017 om 18:30 in die Uitreiklokaal by Helderberg Gemeente, vertel Marina Olivier meer oor haar en haar man André se Frontida bediening in Sisaket, Thailand. Net 0.12% van die (1 480 432) bevolking in Sisaket is Christene. Thailand is wêreldwyd bekend as die “pinnacle” van Buddhisme. Meer as 94% van die land se inwoners is Buddhiste.

Kom luister hoe hulle die Goeie Nuus indra in skole, universiteite en selfs SA gevangenis in die tronke in Bangkok. 

Almal welkom.

Navrae: Louise Theron

Uitdaging: Die behuising ontwikkelings aan die westekant van Somerset-Wes gaan binne die volgende 5 jaar meer as 10 000 nuwe inwoners huisves. Daar is egter nie enige kerkstrukture hier beskikbaar gestel nie.
 
Visie: Om draers van Christus se hoop in hierdie gemeenskap te wees deur die vestiging van ‘n nuwe geloofsgemeenskap. Dit is ons droom dat dit ‘n eiesoortige geloofsgemeenskap sal wees wat groei en waar mense ‘n gasvrye tuiste kan vind waar hulle met vrymoedigheid God kan aanbid.

Uitvoering: Curro Sitari skoolsaal bied ‘n plek vir byeenkomste en groter aanbiddingsgeleenthede. Loodsbyeenkomste is aan die einde van 2016 aangebied. Weeklikse Sondagbyeenkomste vind vanaf 22 Januarie 2017 plaas met besoekergetalle wat wissel tussen 30 en 120. Kinders en tieners word doelgerig deel gemaak van die bediening. ‘n Gasspreker tree een maal per maand op en een maal per kwartaal word ‘n gemeente-ete met nagmaal aangebied. Verskillende kleingroepe vergader weekliks in die woonbuurte.>>

Lees verder: Getuienisgeleentheid van Hoop Geloofsgemeenskap

Moet dit nie misloop nie.

Die Helderberg Village erediensgangers het onlangs formeel dankie gesê aan die groep vrywilligers van die Elisabet-omgeegroep, en ander lidmate, wat die afgelope 10 jaar elke Sondag diens gedoen het by die eredienste in Helderberg Village.

By die geleentheid het Greta Bester, wat sedert 2006 betrokke is by die organisering van die dienste, vertel hoe alles begin het by video-opnames van Helderberg se klassieke diens, wat later dieselfde oggend in die Village se siekeboeg gespeel is. Dit het gegroei tot ʼn volwaardige erediens van Helderberg Gemeente elke Sondag om 10:00. Hierdie diens is deesdae in die Kilberry-saal en word gelei deur die predikant wat die klassieke diens by Helderberg gelei het.

Die vrywillige dienswerkers is deur Jeanne Bestbier georganiseer. Hulle het elke Sondag gehelp om die lokaal en toerusting gereed te kry en weer op te ruim. Die erediensgangers is by die deur verwelkom en die kollekte is versorg. Hulle was ook van groot hulp met die nagmaal.

Omdat die Kilberry-saal so goed toegerus is, is die voorbereidingswerk nie meer so baie nie, en is ooreengekom dat die helpers voortaan nie meer volgens ʼn vaste rooster sal werk nie, maar op eie inisiatief by die Village diens sal help. Hulle sal egter onthou word vir die belangrike bydrae wat hulle gelewer het tot die “Village NG Kerk”.

Dank is ook verskuldig aan die Helderberg Village bestuur wat die fasiliteite beskikbaar stel, en die leraars van Helderberg Gemeente wat die Villagers getrou en met deernis bedien.

Top