Ons is deel van God se droomgemeenskap
Die goeie nuus in wording! – dit is die reeks waarmee ons vandag afskop. Ons sou eers kon vra: Wat bedoel ons met: Goeie nuus of anders gestel die Evangelie?

Ons praat maklik oor die slegte nuus en sê ook maklik vir mekaar: Daardie een is “bad news”.

As gemeente wil ons eerder daarop fokus om mekaar te help om die goeie nuus te word. Let wel nie te wees nie. Dit is ’n proses waaraan ons tot die einde van ons lewens deelneem en nie ’n plek waar ons arriveer om dan ‘n “goeie voorbeeld” te wees nie. Ons is besig om die goeie nuus te word. Dit is eintlik ’n ontdekkingsreis. Ons is die goeie nuus in wording!

Om die goeie nuus in wording te wees, moet ons verstaan dat geloofsvorming vind plaas in gemeenskap met ander gelowiges waar ons veilig voel, eerlik kan wees en mekaar verantwoordbaar kan hou. God maak ons deel van ʼn familie wat gedring word deur die liefde van God; eintlik oorweldig is deur God se liefde. Hierdie geloofsgemeenskap help nie net mekaar nie, maar word ook die ambassadeurs vir Christus. Hulle word ʼn voorsmaak van wat dit beteken om nie eers na die dood ʼn hemelse ervaring te hê nie, maar dit alreeds nou te beleef.

Ons teks vanoggend is 2 Korinthiërs 5:14-21.

Volgende week is ons tema: Die goeie nuus van geloof, hoop en liefde in wording!

Hierdie is ‘n uittreksel van ‘n getuienis van een van die Single&Parenting lede:

Last year July/August my two boys and I began the Single&Parenting and DC4kids groups respectively.

I can't even begin to explain how much I benefitted from this course, how much my boys enjoyed the evenings and equally how much we grew spiritually from this experience.

It was, and surely this is, how God works, that each person around our table was especially picked to be there, to help each other. Everyone there made me feel like family, like I was not alone in this journey, and so too my boys. They experienced such love from the team and grew friendships with the other kids which were so wonderful to witness.

Just a couple of days before Christmas, my boys received Christmas presents from someone who has been moved by God to bless us. I burst into tears quietly, in the office, how good God is. I had been completely overwhelmed last year with schools, moving and ex-husband issues. At some point through the course I came to a point where I decided to hand the control over to God. The Christmas gift was like His way of saying “I too can spoil you and can give my children something special, just like a dad”.

I really want to say from the bottom of my heart, thank you to all of you who are moved by God to action, who listen and trust that it is He who is speaking to you, and you obeying His word.

Thank you for touching my family's life in such a beautiful way.
- Anonymous

By Familiebediening streef ons met die verskillende bedienings om vir ons kinders, jongmense en ouers ‘n veilige ruimte te skep vir deelname, bekering, uitreik na ander in nood en geestelike groei, om so die opdrag van dissipels maak te gehoorsaam. Ons bedienings vind plaas tydens die informele diens, behalwe die Tienerkerk, wat in die aand is.

Pienkvoete (peuters 1 – 3 jaar) in Korinthe:
Die Pienkvoete lokaal is klankdig en kindervriendelik ingerig waar 1 – 3 jariges heerlik kan speel terwyl die ouers die diens op ‘n groot skerm kan volg. Daar is speelgoed, legkaarte, storieboekies en vele meer om kinders mee besig te hou.

Peuter- en kleuterkerk in Efese en Joppe:
Ons kleuters, 3 – 4 jaar en 5 – 6 jariges, word in aparte klassies bedien met God se Woord, hulle sing en doen aktiwiteite wat aansluit by die Bybelles. Daar word ook genoeg tyd ingeruim vir speel en 'n sappie te drink in die speelpark.>>

Lees verder: Waar vind die jeugaktiwiteite plaas?

Die eerste byeenkoms van die Hoop Geloofsgemeenskap is op Sondag, 22 Januarie 2017 om 10:00 in die saal van die Curro Sitari skool.

‘n Vestigingspan vanuit Helderberg Gemeente neem die inisiatief en ons wil veral die mense van daardie omgewing uitnooi om eerstehands te kom ervaar wat hier aan die gebeur is. As lidmate van Helderberg Gemeente is julle onder geen verpligting om by die nuwe geloofsgemeenskap in te skakel nie. Ons glo wel dat dit ‘n opwindende geleentheid is om deel te kan wees van die geboorte van ‘n vars en eiesoortige gemeente. Jonk en oud, gesinne en enkellopendes, gelowiges, amper-gelowiges en ongelowiges, almal is welkom. Nooi ook gerus julle vriende en bure saam.

Hoop Geloofsgemeenskap / Hope Faith Community wil graag draers van Christus se hoop wees in die gemeenskap en omgewing van Curro Sitari (Sitari, Croydon, Acorn Creek, Kelderhof, De Wijnlanden, Faure, Firgrove). Ons wil ‘n eiesoortige geloofsgemeenskap vestig waar elkeen ‘n tuiste kan vind en met vrymoedigheid God kan aanbid.

As jy meer wil weet, kontak die spanleier Annaleen Matthee, Danie Möller of Paul Barnard of besoek ons Facebook blad vir nuus by ”Hoop Geloofsgemeenskap / Hope Faith Community.” Indien jy dit verkies, sal een van ons spanlede ook by jou aan huis kan kom gesels en vertel.

Ons hoor graag van jou.

#TienerKerk is 'n bediening wat intensioneel 'n pad van dissipelskap met die jongmense van Helderberg Gemeente, en ook die Helderberg Kom, stap. Die #Tienerkerk is ‘n geleentheid waar hulle God kan ontmoet. #TienerKerk skep geleenthede waar jongmense mekaar kan dien en waar dissipels kan saamgroei.

Vir meer inligting kliek hier en lees gerus meer daaroor.

Top