Die Tekkiekamp is ‘n ideale geleentheid wat geestelike leiers ‘n naweek kan toewy aan verhoudingsbou met kinders. As geestelike leier beleef ek kinders op ‘n ander manier wanneer ons met hulle gaan kamp. Kampe is soms die begin ‘n vertrouensverdhouding wat lank na die kamp nodig kan wees vir ‘n seun/dogter en selfs ook gesin.

Die Tekkiekamp is ‘n geleentheid om sinvol brûe te bou tussen skole en kerke omdat ons vier kerke is wat jaarliks saamkamp.

Ons fokus spesifiek op hierdie jaar se kamp op ons identiteit in Christus en hoe dit ons kan lei om sinvol God se Koninkryk uit te bou!

Inskrywingsvorm is beskikbaar, kliek hier, of jy kan op hierdie skakel kliek: http://bit.ly/tekkiekamp2017

Liewe lidmaat
Die NG Kerk as instelling wil nie in party-politiek betrokke raak nie. Tog kon ons oor die afgelope jare nie swyg wanneer die president en regeringslui so optree dat dit die vrede, versoening en geregtigheid van ons mense in gedrang bring nie. Die kerk het immers ‘n profetiese roeping om geregtigheid na te jaag en om veral die stem te wees vir die magteloses en die wat deur beleid en sisteme buite rekening gelaat word of benadeel word.

Die NG Kerk het daarom die afgelope jare saam met die ekumeniese kerk in Suider-Afrika profeties geprotesteer teen verskeie vergrype van die regering en in die besonder teen die optrede en leierskap van die president, mnr. Jacob Zuma. Die NG Kerk is ‘n baie aktiewe lid van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke wat reeds oor die laaste jare aktief en aanhoudend protesteer teen magsmisbruik en korrupsie in die regering. Die NG Kerk neem ook aktief deel aan die National Church Leaders Forum, tans onder leiding van Aartsbiskop Thabo Makgoba van die Anglikaanse Kerk. Ons het ook bande met die South African Christian Leaders Initiative (SACLI) en The Evangelical Alliance of South Africa (TEASA) met wie ons ten nouste saamwerk in ons protes teen magsmisbruik. Verder is daar die Tussen Kerklike Raad, ‘n verband tussen die NG Kerk, die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. Saam met al hierdie liggame het ons die afgelope jare ernstige protes aangeteken en ons profetiese stem laat hoor.>>

Lees verder: NG Kerk en die politieke leierskap in SA

Helderberg doen dit in samewerking met Bybelgenootskap.

Tienerkerk bied 'n geleentheid aan vir die bekendstelling van tiener-mentors aan die ouers, om sodoenode ouers se hande te neem in die begeleiding van hul kinders. Alle tienerkerk ouers welkom.

RSVP asseblief by hierdie skakel: http://bit.ly/AtShowcase

Navrae JC de Jongh

Seniorsorg

Hierdie sentrum is een van die aftree-oorde wat deur ons gemeente ondersteun word. Hulle wil begin met ‘n liefdadigheidswinkel (charity shop) soortgelyk aan die wat deur Hospice bedryf word.

Die hoofidee is om bruikbare klere en dies meer te koop aan te bied teen bekostigbare pryse om sodoende hul inkomstes aan te vul en hul verpligtinge na te kom. Om met die winkel te kan begin, sal hul ook hangers nodig hê.

Hul ervaar ook finansiële druk om die inwoners op ‘n menswaardige manier te kan versorg en in hul behoeftes te voorsien. Tans het hul meer as 140 inwoners van wie die meeste baie broos is en intensiewe sorg nodig het. Hul beskik oor toegewyde personeel wat daarna streef om vir al die inwoners ‘n veilige hawe te skep.

Indien jy enige bruikbare klere en hangers het wat jy vir die doel wil skenk, gee dit asseblief by die Dienssentrum af, duidelike gemerk Zandvliet Versorgingsentrum.

Baie dankie vir jou liefdevolle ondersteuning. Dis ‘n voorreg om ander se las ligter te help maak.

Ina van Niekerk

Top