Ontmoet dr Dickson Lai van Maleisië wat op 16 Februarie ’n inligtingsessie van die EmoWave tegnologie gaan aanbied

Hy is ‘n internasionaal gekwalifiseerde besigheids- en persoonlike “coach” met 25 jaar se wêreldwye werkservaring. Die uitsonderlike storie en ervaring met sy seun het aanleiding gegee tot die ontwikkeling van EmoWave.

Dié tegnologiese wêreld-deurbraak behels die meting van onder andere emosionele inteligensie binne 5 minute om persoonlikheidsanalise en menslike potensiaal daarna te bepaal. Hierdie inligting kan jou help met beter selfkennis, ontwikkeling van emosionele intelligensie, ontsluiting van persoonlike potensiaal, loopbaanontwikkeling. Dit help ook met die indentifisering van spanning, trauma, breindisfunksie en verwante probleme.

Die resultate kan aangewend word vir onder meer die volgende:>>

Lees verder: Inligtingsessie oor EmoWave

Sodat hulle die Bybel kan lees

Baie dankie aan elke persoon wat al vir so `n geruime tyd by hierdie bediening betrokke is deur hul arbeid, tyd en finansies te gee.

Saam kon ons oor die afgelope jaar `n groot verskil in die lewens van 606 kinders in vier verafgeleë gemeenskappe in Mosambiek maak deur hulle te leer lees en te evangeliseer. Sonder hierdie bediening sou hulle nie Christus se boodskap kon hoor en Sy liefde kon ervaar nie.

Bid asseblief vir:
`n einde aan die politieke onstabiliteit in Mosambiek.
`n groeiende gemotiveerdheid in Mosambiekers om self hul skole te onderhou.
`n herlewing (revival) in al die kerke van Mosambiek om siele vir Christus te wen.

Projekleier: Bertus van Schalkwyk
Sendeling: Niehan Koekemoer

By die Tekkiekerk is ons doelgerig en intensioneel met wat ons doen. Ons visie is: Die Tekkiekerk wil 'n gemeenskap van kinders kweek wat: God eerste liefhet en ʼn lewende verhouding ontwikkel.

#Tienerkerk probeer nie antwoorde aan jongmense gee nie, maar hoop om 'n proses te fasiliteer in die Tienerkerk en kleingroepe waar jongmense probeer sin maak van wat hulle in die Bybel lees en hoe hulle elke dag uitleef.
Ons vra drie vrae oor dissipelskap: Wat glo ek? Wat moet ek doen? Wie is ek besig om te word?

 

Baie dankie aan almal wat die afgelope jaar so getrou geloofoffers gegee het sodat die uitreikprojekte Christus se Hoop na ’n wêreld in Nood kon dra.

‘n Geloofoffer is ‘n baie spesiale unieke ooreenkoms tussen jou en God. Dit is ’n sprong in die geloof, omdat jy God vertrou om spesiaal vir jou te sorg en aan jou genoeg te gee, sodat jy ’n projek/uitreik kan seën. Jy kan ook besluit om iets prys te gee/op te offer vir ’n jaar en dit wat jy daardeur spaar as geloofoffer te skenk.

‘n Geloofoffer is ‘n offer aan die Here vir ‘n spesifieke saak rondom uitreik wat die Here op jou hart lê; bo en behalwe jou dankoffer, wat jou Goddelike verantwoordelikheid teenoor die gemeente is en noodsaaklik is vir die bedryf daarvan. Geloofoffers vervang nooit dankoffers nie.

Geloofoffers kan finansies, tyd, gawes of enige iets anders wees wat jy graag vir die Here wil bring volgens jou passie.

Elke projek het ‘n afsonderlike trustrekening by Helderberg Uitreik waarin die projek se geloofoffers betaal word en dit is dan slegs beskikbaar vir die bepaalde projek.

Die ‘Waar behoefte Bestaanfonds’ is vir geloofofferbydraers wat nie seker is waar die nood die grootste is nie, maar dit aan die Uitreikbestuur oorlaat om hulle geloofoffers toe te ken aan projekte wat dit die meeste benodig.>>

Lees verder: Geloofoffers – wat is dit en hoe werk dit?

Top