In ʼn wêreld waarin ons oorweldig word met nuusberigte van korrupsie, sinlose geweld, ʼn ekonomiese resessie en swak bestuur raak tye waarin ʼn mense verwonder word deur Wie God is en wat Hy doen, soms skaars.

Psalm 8 help ons om te verstaan dat daar twee maniere is om na die lewe te kyk. Die een benadering is om onsself te sien as ʼn produk van ons wêreld en die omgewing waarbinne ons leef en werk. Die werklikheid rondom jou word dan die gereedskap wat jy moet verstaan en gebruik met al die kragte en magte tot jou beskikking. Jy moet aan alles sin en betekenis gee en oorleef. Die ander benadering is om terug te keer na die verwondering en misterie van Wie God is en wie ons is. Ons kan nie los van God verstaan word nie.

Kennis van God en kennis van menswees is baie nou verweef. Ons identiteit is ingeweef in die skepping en die skeppingsmag van God. Binne die grootsheid van God se skepping ontdek ons ook dat ons waarde het en dat ander rondom ons ook ʼn waarde het. God dink aan die mens. God het die mens amper goddelik gemaak en laat die mens oor die aarde heers. Ons is menswaardig omdat ons waardig is in God se oë.

Psalm 8 nooi ons om onsself nie as slagoffers van omstandighede te sien nie, maar as deel van ʼn groter geheel: God se prentjie.

Ek staan in verwondering oor God en mense!

Het jy vrae oor jou diagnose, prosedure of prognose?

Kom gesels gratis met ‘n mediese dokter by die Beradingsentrum oor jou onsekerhede of vrese. Met jou toestemming verkry ons die uitslae en bespreek wat om te verwag voor, tydens en na die tyd.

Die fokus is om jou emosioneel te ondersteun, geen mediese dienste word dus voorsien nie. Om ‘n afspraak te maak kontak gerus die Helderberg Beradingsentrum 

Iets vir die kinders gedurende die vakansie.

Onthou die datum.

Ons is deel van ʼn gemeente met uiters begaafde mense. Ek is in die gemeente omring deur begaafde mense. Dit is die boodskap van Pinkster 2017. Ek is deel van ʼn gemeente waar kinders van die Here gawes van God ontvang het. “He handed out gifts above and below, filled heaven with his gifts, filled the earth with his gifts (Ep 4:11 The Message). Die Here het aan Helderberg Gemeente apostels, profete, evangeliste, herders en leraars gegee.

Die Here se doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus (Ef 4:12-13).
Die vraag is: Beleef jy jouself as ʼn begaafde mens? Indien wel: Sien jy jouself as ʼn apostel, of as ʼn profeet, of as ʼn evangelis, of as ʼn herder of as ʼn leraar? ʼn Mens sou ook kon vra: Hoe sien ander jou en hoe sien jy die ander rondom jou?

Kom ons help mekaar om met hierdie Pinksterfees ons begaafdheid te ontdek en uit te leef. Help ook ander om hul begaafdheid raak te sien. In die Helderstem is daar ʼn los blaadjie wat jy in jou Bybel kan hou en daar is ook by die deure gekleurde kolle wat jy kan gebruik, kliek hier vir die los bladsy. Elke kleur verteenwoordig ʼn bepaalde gawe. Plak vir jouself ʼn kol(le) op wat jy reken by jou pas en seën iemand anders deur vir hom/haar ook ʼn kol(le) op te plak.

Top