Ek dank U vir my vader se liefde so getrou
sy twee arms wat my altyd liefderik vashou

sy steun wanneer dit ookal goed gaan of sleg
met ferme woorde my hou op die regte weg

vir blyke van waardering as ek my bes probeer
ofskoon ek nie ’n wenner is, of goed presteer

dank ek U vir sy hande wat met ywer altyd werk
al is hulle grof, vol eelte, is hulle nog mooi sterk

ek dank U vir sy oë wat elke ding raaksien
al moet ek soms teregwysing, of straf verdien

ek dank U vir sy hart, wat vol liefde klop, so bly
die wonderlikste gawe, hierdie pappa van my

ek bid dat U hom spaar, hy is baie spesiaal
ek is só lief vir hom, Heer, dankie nog ’n maal

(Joan Lotz – Junie 1998)

Die Here vra vir Abraham en vandag vir jou: Is iets te buitengewoon vir die Here? Dit bly een van ons grootste uitdagings dat ons soms doodeenvoudig net te klein dink oor God. Daarom sukkel ons so om te verstaan dat God met elkeen van ons ʼn pad loop. Die verhaal van Abraham en Sara in Genesis 18 daag ons uit om met vertroue die reis saam met God aan te pak, al weet ons nie altyd mooi waar hierdie reis ons gaan bring nie en wat die beloftes van die Here altyd behels nie. Al wat ons weet: Die Here loop met ons en ons kinders ʼn pad. Sy uitnodiging is baie duidelik: Volg My.

Sy beloftes is ook duidelik: Ek gee vir jou die lewe en dit in oorvloed (Joh 10:10).

Nols Louw vra my vanoggend waarvoor staan NGK? Ek antwoord natuurlik: Nederduitse Gereformeerde Kerk of anders gestel die eNGeeKerk, want ons gee graag. Nee, sê hy, dit staan vir “Net God Kan”. Lekker om deel van so ʼn kerk te kan wees.

Die gebeure van die afgelope tyd rondom die rampe in Suid-Kaapland of die Tuinroete het my weer onder die besef gebring: Net God Kan. Ons word in Suid-Afrika voordurend gekonfronteer met al die verdeeldheid en diversiteit rondom taal, kultuur, waardes, politiek, lewens- en godsdiensoortuigings. Soms wonder mens of daar enige sprake van eenheid kan wees en of dit nog enigsins moontlik is om saam te staan.>>

Lees verder: Net God Kan (NGK)

Baie dankie aan almal wat water en voorraad geskenk het. 

Wanneer ʼn mens al die foto’s sien, al die berigte en verslae lees oor die verwoestende brande in die Oos-Kaap, dan breek dit ʼn mens se hart. Ons harte gaan uit na diegene wie se huise afgebrand het en geliefdes verloor het. 439 huise is in die proses verwoes en boonop is daar nog net water vir 28 dae oor. Die omvang van die ramp is eintlik oorweldigend. Waar en hoe begin jy help? Waar en hoe begin jy weer opbou? Dit is ook bemoedigend om te sien en te beleef hoe mense van oral oor help, bemoedig, bid, vertroos en medelye het.

Ons kan iets doen deur voorraad en geld beskikbaar te stel vir hulle wat deur die ramp geraak is.

Daar is veral behoeftes aan: baie water, toiletware: seep, toiletpapier, tandeborsels, tandepasta, sanitêre doekies, babadoeke, komberse, nie-bederfbare voedsel, soos blikkieskos en babakos en formulemelk, sojamaalvleis (soya mince), blikkies: vis, bully beef, mielies, sweetcorn, gemengde groente, baked beans, koffie, tee, suiker, poeiermelk vir koffie, lang-lewe melk, mieliepap en enige ander pap, sopmengsel, pakkies sop, Cup-a-soup, 2 Min noedels, spaghetti/macaroni, pakkies rys (1kg grootte), stampmielies (samp), pakkies aanmaakkoeldrank, waspoeier en opwasmiddel. Voorraad kan by die kerkkantoor afgelewer word.>>

Lees verder: Voorraad vir ramp

Top