Persone wat graag hul lewende verhouding met Jesus Christus voor God en die gemeente wil bely word uitgenooi om dit by een van die volgende geleenthede te doen:

Belydenisaflegging Sondag 
11 Maart (gesprek op 7 Maart)
20 Mei (gesprek op 16 Mei)
12 Augustus (gesprek op 8 Augustus)
28 Oktober (gesprek op 24 Oktober)

Belydenisaflegging bestaan uit twee geleenthede:
- ‘n Intieme geleentheid in die Kapel waar die jongmense, hul ouers en/of familie saam nagmaal gebruik. Dié geleentheid vind plaas die Woensdag om 19:00 voor die Belydenissondag en  
- die openbare belydenis van geloof in een van die eredienste.

Kliek hier vir die belydenisvorm, dit is ook beskikbaar by die kerkkantoor of die Tienerkerk.

Navrae kan gerig word aan Annette Botha 

Top