Helderberg Uitreik se Sir Lowry’s Pass-Projek se passie, energie en fondse word hoofsaaklik op die kinders van Sir Lowry’s Pass (SLP) gefokus. Ons glo dat die opvoeding van kinders, as die volwassenes van die toekoms, die sleutel tot langtermyn armoede uitwissing en beter lewenstandaarde is.

Gevolglik fokus ons op die volgende:
Sir Lowry’s Pass Village kindervoedingsprogram

Daar word tans dmv hierdie program, genoeg hawermout, suiker, sout, gas, ens. aan Sir Lowry’s Pass Primêre skool gelewer om vir 500 kinders elke oggend ontbyt te gee. Ons lewer ook kos, bestandele en gas aan Kingdom Kids crèche, Fiela Opperman en Babsie Steyn wat elke dag aan voorskoolse kinders kos gee. Laastens verskaf die projek ook bestanddele vir middagetes tydens sommige skoolvakansies, wanneer die Nasionale voedingskema nie aktief is nie. Hierdie program maak ‘n direkte bydrae tot die voeding van die kinders en hul fisiese vermoë om ontvanklik vir opleidingsgeleenthede te wees. Volgens die skoolhoof het skoolbywoning- en slaagsyfers sedert die aanvang van hierdie program in Junie 2010 baie verbeter. Vir verdere inligting, skakel asseblief vir Sarita Groenewald by 082 557 5551.>>

Wiskunde tutoring en die SLP Hoërskoolbeursfonds

Die SLP Hoërskoolbeursfonds ondersteun sedert 2014 SLP Primêr leerders wat graad 7 suksesvol voltooi het en met hulle hoërskool-opleiding voortgaan. Daar is tans 11 leerders in hierdie program. Die doel van die program is om behoeftige kinders d.m.v. ‘n beurs in staat te stel om hulle hoërskoolopleiding suksesvol te voltooi. Die program is in 2017 uitgebrei om ’n wiskunde tutoring program vir graad 6 & 7 leerders by SLP Primêr in te sluit, om die leerders beter vir hoërskool voor te berei. Vir verdere inligting skakel asb vir Chris Eagar 082 873 7363.

Fiela se Young Ones-koffiekamer vir tieners

Fiela het die inisiatief geneem om ’n koffiekamer vir tieners te begin waar hulle saans kan dans, sing, kuier en speletjies speel onder volwasse toesig. Dit bied ’n alternatief vir die smokkelhuise en sjebeens wat die wortel van baie kwaad in die gemeenskap is. Fiela neem ook die tieners op uitstappies en die polisie is aktief hierby betrokke om die tieners in te lig oor die gevare van o.a. dwelm- en drankmisbruik. Ons verskaf gereeld eet- en drinkgoed vir die kuieraande en die uitstappies. Vir verdere inligting skakel asseblief vir Magdel van den Berg by 072 218 9634.

Hoe kan jy betrokke raak?
- Ons het gereelde finansiële bydraes dringend nodig om die program volhoubaar te maak. Merk asb alle inbetalings aan Helderberg Gemeente duidelik ‘Sir Lowry’s Pass-voeding’ of ‘SLP-beursfonds’.
- Julle kan help deur hawermout, mieliemeel, sout of suiker vir die kinders of koffie, tee, suiker, melk, koeldrank, koekies, ens. vir die tieners na die Dienssentrum te bring. Merk ook asb die bydraes: ‘SLP’.
- Nie-bedefbare kos vir middagetes tydens die vakansie (pasta, blikkies kos, soja maalvleis, soppoeier, konfyt, kontant vir die aankoop van vars bestanddele).
- Hulp met die wiskunde tutoring-program – skakel asb vir Shani Steyn by 083 567 0409. Ons raak ook betrokke by ’n verskeidenheid van ad hoc projekte in SLP waar ons praktiese hulp met projekte soos bouwerk, konstruksie en tuinmaak baie sal waardeer word.
Ons hoor ook graag van jou as jy enige goeie idees het wat tot die voordeel van die kinders van SLP ontwikkel kan word.

Bedankings
Baie DANKIE aan almal wat so getrou, die wye verskeidenheid van bydraes lewer – ons kan dit nie sonder julle doen nie. Julle liefde maak ‘n groot verskil in die kinders se lewens!

Projekleier: Hennie Groenewald 083 288 1271.
Projekspan: Zahn Botha, Reitz & Marie-Helene Broeksma, Anneline de Wet, Chris Eagar, Hennie & Sarita Groenewald, Shani Steyn, Charl & Magdel van den Berg, Willie & Leonette Venter, Nico & Alet Vermeulen.

Top