Efesiërs 2:8-10 en 2 Timoteus1:6-7
Ons is deel van God se storie wat in en deur ons ontvou. God se storie is soos ’n groot legkaart. Die prentjie van die legkaart is die gesig van Jesus. Die menswording van Jesus Christus het gevolge vir elke mens en word herhaal in elke mens. Elkeen van ons is ’n stukkie van daardie legkaart wat aan Jesus se gesig lewe gee.

Ef 2:8-10 lees: “Want uit genade is julle verlos, deur geloof. En dit kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand kan roem nie. Van Hom is ons immers ’n maaksel, geskep in Christus Jesus om goeie werke te doen en daarvolgens te leef, soos God dit voorberei het. Ons is God se gedigte.” Geskep in Christus Jesus – poiēma in Grieks – dit beteken ons is letterlik Sy kunswerke. The Amplified: “For we are His workmanship [His own master work, a work of art], created in Christ Jesus.” Elkeen van ons is eintlik ’n kunswerk deur God gevorm sodat die wêreld kan sien dat God werklik is.

Timoteus was ’n gemeenteleier in Efese en Paulus bemoedig hom. Hy blaas daardie vlammetjie in hom aan tot ’n vuur. Paulus sê vir Timoteus: And the special gift of ministry you received when I laid hands on you and prayed—keep that ablaze! God doesn’t want us to be shy with his gifts, but bold and loving and sensible.

Lekker om deel van gemeente te wees waar almal ‘n kunswerk van God is.

Top