8 November - Kapel
As gemeente wil ons meedoen aan 'n gebedsinisiatief om Woensdag, 8 November 2017, almal op te roep om die dag in te klee as 'n dag van verootmoediging en gebed en spesifiek te bid vir:
• die onaanvaarbaar hoë mate van geweldsmisdaad, waarvan plaasmoorde deel is.
• landbou-omstandighede en die impak van droogtes en klimaatsverandering op mense, diere en die omgewing.

Die Kapel sal van 06:00 tot 20:00 beskikbaar wees vir individue en groepe wat daar wil kom saambid.

Daar is ook elke Dinsdag van 06:00-06:45 'n gebedsgeleentheid in die tent.

Top