Die berig oor die gemeente, Moreleta Park, se herstrukurering en aflegging van personeel as gevolg van ‘n gebrek aan fondse het ‘n rimpeleffek binne die kerk en gemeenskap.

Vrae wat gevra word, is: Wie is volgende? Helderberg Gemeente? Hoe raak dit ons? Is dit waarheen die NG Kerk op pad is?

Eerstens wil ons vir die kerkraad, personeel en lidmate van Moreleta Park verseker dat hulle verlies ook ons verlies is; hulle ontwrigting ook ons ontwrigting is; ons is immers familie. Saam met hulle besef ons ook dat ons in uitdagende tye leef en geloofsonderskeidend sal moet dink oor die pad vorentoe om waarlik die liggaam van die Here Jesus Christus te wees.

Dit is ook ‘n geleentheid om weer opnuut te dink oor wie ons eintlik is en behoort te wees, om ’n nuwe taal en nuwe moontlikhede te ontdek, om die kerk te help om haarself én haar roeping in die lig van die tye waarin ons leef, opnuut te verstaan. Die omstandighede waarin die kerk haar bevind, verg verbeeldingryke nadenke oor kerkwees. Dit is verseker!

Hoe raak dit Helderberg Gemeente?
As kerkraad is ons juis nou weer in ‘n proses om nuut te dink oor ons rol as gemeente binne hierdie veranderende tye. Ons groot verantwoordelikheid is om mekaar en ander in dié tyd te help om die heerskappy van die Here Jesus Christus as ‘n werklikheid te ervaar; om dissipels (volgelinge) van die Here Jesus Christus te wees; en om dáár te wees vir mense en ‘n wêreld in nood.

Die kritiese vraag wat soms met reg gevra word, is: Maak my bydrae werklik ‘n verskil?>>

Wanneer ek met iemand ‘n pad loop

• wat net wil sin maak uit die lewe;
• wat troos kry in sy/haar hartseer of ontwrigting;
• wat na ‘n erediens aangeraak is deur die Woord en die Gees van God;
• vir wie die loprysing en aanbidding gehelp het om op God te fokus;
• om hom/haar weer op hul voete te help kom;
• wat in ‘n groep tuiskom en daar heling beleef;

Wanneer ek sien
• hoe tieners op ‘n Sondagaand in hul groot getalle hier is;
• hoe jongmense opgewonde is oor hul roeping en ‘n behoefte aan geestelike mentors het;
• wat dit aan mense doen wat uitreik na mense en gemeenskappe in nood en wat dit ook aan die betrokke gemeenskappe doen;
• hoeveel kinders en ouers daar soggens by hul kinderdienste inskakel;
• hoe groot die behoefte rondom ons is;

Dan wil ek dit uitjubel: Ja, dit is die moeite werd om te gee. Jou bydrae maak werklik ‘n verskil.

Die uitgawe rondom personeel is ons grootste uitgawe. Ons is dankbaar om ‘n uiters bekwame Menslike Hulpbron- en Rentmeesterspan te hê. Die vraag is voortdurend op hul tafel of ons regtig al die personeel nodig het en of hulle effektief aangewend word. Ons is ook dankbaar vir personeel wat meer doen as wat van hulle verwag word. Dit is ook vir ons uiters belangrik om ons personeel billik te behandel, goed te versorg en geestelik te begelei. Hulle is vir ons baie kosbaar.

Ons is baie dankbaar vir mense wat gereeld gee en goed gee. Daar is natuurlik ook ‘n groot persentasie lidmate wat om bepaalde redes nie gee nie of baie min gee. Ons sal baie graag ons inkomste wil verbeter.

Wat ons op die stadium bekommer, is dat ons ons fasiliteite afskeep. Daar is dringende instandhoudingswerk wat agterweë bly as gevolg van ‘n gebrek aan fondse. Ons wil graag ook ‘n gemeente wees wat ‘n tuiste skep vir ons jonger mense en wil daarom graag aandag gee aan die verbetering van ons liturgiese ruimte binne die kerk. Ons het dit vir onsself ten doel gestel om binne die volgende twee jaar R5 miljoen bo-en-behalwe ons dankoffer in te samel om hieraan aandag te skenk. In September 2019 is die gemeente 50 jaar oud en ons sal graag dit voor daardie tyd wil afhandel.

Verseker sal ons as gemeente voortdurend aanpassings moet maak; ook nuut moet dink oor die befondsing van die gemeente. Ons is geseënd met ‘n kerkraad wat dit doen; ons is ook geseënd met lidmate soos jy wat ‘n verskil kan maak deur jou insigte, betrokkenheid en bydrae. Ons leer ook graag van jou.

Dit is ‘n voorreg om in die uitdagende tye kerk te kan wees, al moet ons ook in die proses groot opofferings maak.

Soli Deo Gloria! Aan God al die eer!

Top