Projekleier:  Leone Malan

Indië is ‘n harde land vir mense om te oorleef. In besonder mense wat op ‘n langtermyn basis daarheen gaan om die Koninkryk uit te brei.

Indië - 22° Noord se hoofdoel is dus daarop gemik om Christelike werkers wat reeds in Indië werksaam is emosioneel en prakties te ondersteun. God werk op verskillende maniere met verskillende mense. Om jouself aan Hom beskikbaar te stel om gestuur te word om in ‘n plek soos Indië te werk is geen maklike taak nie. Dit is ‘n totaal vreemde kultuur, leefwyse, ‘n land met ongelooflike armoede en godsdienstige kultuur waaruit jy nie maklik kan wegbreek, sonder radikale gevolge nie.

Die Christenwerkers daar moet onder baie moeilike omstandighede volhard en moet dit ook vir ‘n baie lang tydperk doen. Daarom wil ons graag op‘n volhoubare basis vriendskapsbande en kontak met hierdie werkers behou sodat hulle voortdurend bewus sal wees dat God hulle koester en met hulle is, en dat Hy hulle sal seën.

Die Indie - 22° Noord projek fokus daarop om Suid-Afrikaanse werkers in Indië, Noord van die 22° breedtegraad te ondersteun deur:
Gebed
Emosionele Ondersteuning
Praktiese hulpverlening
Berading
Ondersteuning met hulle bedieninge
Korttermynuitreike na Indië vind plaas om hierdie doelwitte na te streef.

Hou gerus die afkondigings en webblad dop vir meer inligting oor KT Uitreike.

Raak betrokke deur:
Op die projekspan te dien
Fondse te werf
Te bid vir die werkers in Indië
‘n Geloofoffer te gee vir die praktiese werk wat in Indië gedoen moet word.
Saam te kom op ‘n kortuitreik na Indië.

Top