Projekleier:  Pieter Spies

Sendelinge:  Dr Freek van Slooten

Ons streef om Christus sigbaar te maak deur mediese versorging van die plaaslike mense in die Milange omgewing en om hulle te bemagtig om verantwoordelikheid te neem vir hulle eie gesondheid. Saam met ons vennoot (Bergsig NG gemeente) wil ons die nood van hierdie mense help verlig.

Die nuwe sendelingdokter Freek van Slooten en sy gesin het pas in Mosambiek aangekom. Hy sal tipies 400 pasiënte per week in Milange en by twee klinieke te Nambuzi en Magoloma behandel, asook in die staatshospitaal op Milange. Hy word bygestaan deur vrywillige plaaslike “mediese werkers” wat opgelei is. Inligtingsessies oor voorkoming van siektes en die medisinale gebruik van plante word ook aangebied. Verder is daar ’n voedingsprogram wat fokus op weeskinders, kinders van HIV positiewe moeders en ondervoede kinders.

Jy kan die projek ondersteun deur jou voorbidding en finansiële ondersteuning.

Top