Die projek is in 2018 registreer met die visie om opleiding en veral vroeë-kinderjare-ontwikkeling te doen deur ‘n kleuterskool te vestig in die Walemera gebied van Malawi. Die teikengroep is weerlose weeskinders wat aan hulle eie genade oorgelaat is en nie die nodige opleiding, versorging en maatskaplike ondersteuning ontvang nie.

‘n Vennootskap is reeds met die Anglikaanse kerk in Malawi (Walemera) aangegaan om die projek plaaslik te help bestuur. ‘n Projekspan is ook plaaslik in Walemera gevestig.

Projekleier: Roelof Louw

Die projek is aan die begin van 2018 registreer vanuit ‘n kortuitreik in Oktober 2017 na die vlugtelinge wat vanuit die Midde-Oosterse lande soos Sirië, Irak en Afganistan op die Griekse eilande uitspoel. Hulle word uit vlugtelingkampe op die eilande oorgeplaas na Athene waar die meeste vestig in karige wooneenhede in die Omonia-gebied van Athene. Vandaar begin hulle proses tot politieke asiel vir lande in Europa. Die vlugtelinge is weerloos, verlate en verward.

Die Omonia Christengemeente bied ‘n veilige ruimte waar die vlugtelinge kan aanklop vir mediese hulp, ondersteuning met asiel-aansoeke, Engelse klasse, terapie vir hulle kinders, voorsiening van lewensmiddele en daar word ook daagliks voedsel verskaf. Die vlugtelinge is almal van Moslem-geloof en vind ‘n tuiste by die warm Christen-omgewing. Hulle word ook daagliks met die Woord bedien en ‘n hoogtepunt is die groep nuwe bekeerlinge wat hulle eie Arabiese kerk geplant waar hulle weekliks op Vrydae in die Omonia Christengemeente se gebou bymekaarkom.
Die projek se visie en beplanning is om Christus se hoop te dra na hierdie vlugtelinge in vennootskap met die Omonia Christengemeente. ‘n Hooffokus is ook die ondersteuning van die personeel by dié gemeente wat die vermoeiende taak het om die vlugtelinge, wat daagliks meer word, te versorg en te bedien.

Beplanning vir 2018: Die projek is deurlopend in gesprek met die koördineerder van die bediening in Athene om ondersteuning, gebed en bemoediging te bied en ‘n kortuitreik sal DV in Oktober 2018 plaasvind om weer die vlugtelinge en gemeente te gaan dien. 

Die projek het in die afgelope jaar 253 vlugtelinge, 3 personeellede asook langtermyn vrywilligers by Omonia ondersteun en met die Woord bedien. Daar is 10 vrywilligers en tientalle gebedsondersteuners mobiliseer.

Projekleier: Pia Nänny

Die projek dra Jesus se liefde na Helderberg Hospitaal deur uitreike elke tweede Saterdag. Pasiënte, dokters, verpleegpersoneel, nuwe mammas in die kraamsaal en ook die kinders in die kindersale word met koekies, koeldrank en die evangelie bedien.

Die nuwe mammas het tydens Kersfees geskenkpakke met weggooi-doeke, babaklere , seep, room, waslappie en sepie en ook 'n paar kombersies ontvang. Bybels word ook uitgedeel en almal is altyd baie dankbaar daarvoor.

Die projek reël ook spesiale uitreike bv die ' Toy run', waar aan al die kinders in die sale en ook by ongevalle , sagte speelgoed uitgedeel word. Dit is ook alles skenkings wat ons ontvang het van lidmate.

Voor en na afloop van elke uitreik maak ons 'n kringetjie , waar ons vir die Here vra om elkeen styf vas te hou, te beskerm (pasiënte en ook vir ons, en dat die Heilige Gees regtig met elkeen is om Sy hande en voete te wees, om ons te lei om bruikbaar vir Hom te wees. Ook dat Hy die saad wat ons gesaai het, op vrugbare grond sal laat val en dit sal water gee.

Die ywerige span het die afgelope jaar 6540 mense by Helderberg Hospitaal bereik deur 32 toegewyde vrywilligers.

Projekleier: Miemie Heeringa

 

Helderberg Uitreik Rampbestuurprojek is geskep om dit vir Helderberg Gemeente (en ander belangstellende gemeentes) makliker te maak om betrokke te raak by noodlenigingsaksies wanneer rampe soos brande of vloede gemeenskappe in die Helderberg-kom raak.

Die doel is nie om die wiel te herontwerp nie – daar is reeds heelparty organisasies en groepe wat strukture in plek het om hulp te verleen en ons wil graag met hulle saamwerk om duplisering te vermy en te verseker dat hulpbronne so doeltreffend moontlik aangewend word.

Na gelang van die ramp en die daaropvolgende behoeftes, kan dit gebeur dat mense nodig is om onmiddellik hulp te verleen (hetsy met tyd en arbeid, of skenkings). As die onmiddellike behoeftes bevredig is, kan dit dalk nodig wees om langer termyn behoeftes aan te spreek bv kos, klere of huisware, aan iemand wat alles in ’n brand verloor het.

So, al klink dit of ons vra vir hande of geld of goed, vra ons eintlik vir julle om deel te word van ’n projek wat Jesus se liefde wil uitstraal aan mense in nood om sodoende by te dra tot die beeld van ’n omgee-gemeenskap wat ’n helpende hand uitsteek na mense wat swaarkry.

Kontak ons by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of 083 375 0621 (Anja Nänny) as jy graag op ’n kontaklys geplaas wil word om meer inligting te ontvang.

Pia Nänny - Projekleier

Harmony Projek is deel van Helderberg Uitreik (NPO) wat daarna streef om individue en hul kinders wat geraak word deur egskeiding en enkelouerskap te mobiliseer om draers van Christus se hoop te wees.

Deur die verskillende programme, Divorce Care, Divorce Care for Kids, Single & Parenting en Grief Share, wat Donderdae-aande oor ‘n periode van 13 weke aangebied word, word toerusting en ondersteuning gebied aan volwassenes en kinders om hul te help met die herstel van verhoudinge. Verder wil ons in tye van nood ondersteuning bied op geestelike- en emosionele vlak, maar ook op praktiese wyses. Daar word gepoog om nie net alleen te help nie, maar ook om persone te bemagtig. Hierdeur word God se liefde aan persone en hul kinders gedemonstreer. Dié programme kan deur enige persoon in die gemeenskap bygewoon word wat geraak word deur enkelouerskap, egskeiding of dood van geliefde.

Ons eet vanaf 17:30 lekker saam in die Tent en dan begin die onderskeie programme om 18:00 - 20:00.
Kliek op die verskillende programme om meer daaroor te lees of kyk op http://www.churchinitiative.org/
- GiefShare
- DivorceCare
- DivorceCare4Kids
- Single&Parenting

Moenie alleen hierdie pynlike pad loop nie – daar is mense wat verstaan en jou kan ondersteun. Enigeen is welkom, ook nie-lidmate.

Donateurs en Adviseurs
Wil jy ‘n verskil maak in ouers en hul kinders se lewens wat ondersteun word deur Harmony projek? Dalk kan jy help met die volgende:
• Betroubare diensverskaffers bv elektrisiëns, motorwerktuigkundiges, nutsman-take,
• Noodverligting in bv geskenkbewyse vir kosaankope, lugtyd en brandstof, motordiens.
• Regsaviseurs, finansiële kundiges,
• As restauranteur, haarsalon, bloemiste kan jy ook jou dienste gratis of teen ‘n verminderde fooi beskikbaar stel.
• Enige skenkings of ondersteuning vir skoolfonds, skooltoerusting, kampe, ekstra klasse in bv wiskunde.
• Bydraes om geskenk- of bederfpakkies te vul vir bv Moedersdae, Vadersdae en Kersfees.

As ‘n projek van Helderberg Uitreik, kan donateurs kwalifiseer vir ‘n Artikel 18A sertifikaat (032-078-NPO). Enige donasies kan inbetaal word by:
Rek naam: Helderberg Uitreik
Verwysing: Harmony
Bank: ABSA (Helderberg)
Takkode: 632005
Rek nr: 9114483080

Rig enige navrae aan Annette Botha 

Top